Etter lengre tids svikt i omsetning og markedsandel ser det ut som om HTC har kommet frem til at endringer er nødvendig for å snu skuta.

En av disse endringene ser ut til å være at Adm. Dir. Peter Chou gir fra seg en del av sine administrative oppgaver til styreleder og medgrunnlegger av HTC; Cher Wang. Mens Wang skal ta over mye av ansvaret for daglig drift, salg og markedsføring (som HTC har inrømt at er en av deres store utfordringer), skal angivelig Peter Chou flytte fokus mer over på produktutvikling og innovasjon. Endringen ble bekreftet av Chou selv i et intervjy med The Financial Times.

I tillegg meldes det også at en annen av selskapets grunnleggere, H.T. Chou skal være på vei tilbake til HTC, for å «lede utvalgte telefonprosjekter», uten at ytterligere informasjon kommer frem om hvilke prosjekter dette dreier seg om.

Peter Chou har måttet tåle kraftig kritikk den siste tiden på grunn av HTCs stadig dårligere resultater, og det spekuleres i hvorvidt denne endringen er frivillig, eller om han er fratatt ansvaret for driften av et misfornøyd styre. Senest for noen uker siden rapporterte HTC for første gang siden selskapet ble børsnotert om røde tall i kvartalsregnskapet, og enkelte mener derfor HTC har valgt å gi noen andre hovedansvaret for å få skuta på rett kjøl igjen.

Med stadig synkende salgstall for selskapets flaggskip HTC One haster det nå for det Taiwanske selskapet om de skal ha noen sjanse til å gjøre et comeback.