Mens 4G/LTE sakte men sikkert begynner å bli standard på nye mobiltelefoner ser Samsung fremover, og jobber med å utvikle 5G.

Mens 4G kan levere en teoretisk hastighet på opp til 100Mbps, skal 5G kunne levere mange ganger denne hastigheten, og Samsung har allerede oppnådd overføringshastigheter på 1Gbps ved å benytte en bølgefrekvens på 28GHz. Samsung forventer at sluttbrukere kan ta i bruk teknologien innen 2020.